Ordinacija Dentalne Medicine - Marina Zrinski Mlacović, dr. med. dent.

Šet. I. G. Kovačića 14

51000 Rijeka (Sušak)

Tel.: 051.422.626

zrinski.ord@gmail.com

Prima pacijente:

Ponedjeljak, srijeda, četvrtak 13.00 - 20.00 h

Utorak, petak 8.00 - 15.00 h

i 2. subota u mjesecu